SÄHKÖALAN KONSULTOINTI- JA VALVONTAPALVELUT

SINEC on sähköalan konsultointiin, valvontaan ja sähkösuunnitteluun erikoistunut yritys. Toimimme Varsinais-Suomessa, Turun seudulla.

Yritys

SINEC on sähköalan konsultointiin, valvontaan ja sähkösuunnitteluun erikoistunut yritys. Toimimme Varsinais-Suomessa, Turun seudulla. Laajan verkostoitumisen ansiosta, kauttamme löydät myös tekijöitä, sekä muita tarvittavia palveluita projektisi toteuttamiseksi.

Sähkösuunnitelmia kaikkiin sähköalan tarpeisiin.

Vastuullisena tekijänä huolehdimme projektisi sähkösuunnittelun ja sähköurakkavalvonnan ja -konsultoinnin alusta loppuun.


Sähkösuunnittelu

Teemme sähkösuunnitelmat pienkohteesta teollisuuteen, uudis- ja saneerauskohteet, sekä sisä-, julki- ja aluevalaistuksen suunnittelun. Laadukkaiden sähkösuunnitelmien teettäminen on hyvä lähtökohta onnistuneelle lopputulokselle, myös työn jälkeinen loppudokumentointi on kohteen huollon ja elinkaaren kannalta erittäin tärkeää.


Asiakaslähtöisyys

Asiakkaan tarpeet ja lähtökohdat huomioiden, tuotamme kaiken tarvittavan dokumentaation projektisi toteuttamiseksi. Suunnitelmat toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin lopputulos on toiveiden mukainen.

Hoidamme tarvittavat urakkatarjouspyynnöt puolestasi

Suunnitelmien lisäksi kilpailutamme tarvittaessa projektin urakkahinnan, ja valvomme työn edistymistä alusta loppuun.


Suunnitteluprosessin vaiheet

Suunnittelu on hyvä aloittaa kartoittamalla mitä kokonaisuuksia suunnitellaan ja mitkä ovat tarpeet eri sähköjärjestelmille. Tässä vaiheessa asiakkaalla ei tarvitse olla täydellistä näkemystä lopputuloksesta, lähtötiedoiksi riittää minimissään kohteen perustiedot.

Yhteisessä suunnittelupalaverissa tarkastellaan eri vaihtoehtoja tarkemmin ja sovitaan missä rajoissa suunnittelu liikkuu

Suunnittelupalaverin ja saatujen tietojen perusteella tehdään asiakkaalle luonnoskuvat, joissa ilmenee kaikki sähköpisteet, ohjaukset ja muut järjestelmät.

Asiakkaan kanssa tarkistetaan luonnokset yhdessä, ja tehdään tarvittavat muutokset. Tarpeen mukaan pidetään suunnittelupalaverejä ja muokataan luonnoksia.

Kun luonnoskuvat todetaan hyväksytyiksi, tehdään lopulliset suunnitelmat, ja tällöin suunnitelmat ovat valmiit.

Pienrakentajat

Tarjoamme omakotitalon tai vapaa-ajan asunnon rakentajille ja saneerausta suunnitteleville räätälöidyt suunnitelmat. Olemme tarvittaessa apuna kaikissa projektin vaiheissa, aina sähköliittymän tilaamisesta loppukatselmukseen.

Taloyhtiöt

Teemme myös linjasaneerausten sähkösuunnitelmia.


Valvonta

Monimutkaisten ja pitkäaikaisten sähköurakoiden valvonta saattaa olla tilaajalle sekä resursseiltaan että ajallisesti raskas taakka. SINEC hoitaa puolestasi sähköurakan valvonnan. Tilaajan etuna on aktiivinen valvoja työmaalla, joka valvoo työn suoritusta sovitussa aikataulussa ja huolehtii tilaajan puolesta projektin etenemisestä.


Konsultointi

Konsultointi on työkaluna suunnitelmien toteuttamisessa ja antaa myös vaihtoehtoja työn aikana eri toteutusten välillä.